กลับหน้าโน้ตเพลงไทยเดิม

โหมโรงปฐมดุสิต
ท่อน๒

 


ให้ตีพร้อมครู ท่อนที่ ๒ ทั้งท่อน