กลับหน้าโน้ตเพลงไทยเดิม

โหมโรงปฐมดุสิต
ท่อน๑

 ให้ตีพร้อมครู ท่อนที่ ๑ทั้งท่อน