ตัวอย่างการบรรเลงระนาดเอกเพลงงามแสงเดือน
 
 
ถ้าดูไม่ได้ต้องโหลดและติดต้งโปรแกรม MICROSOFT SILVERLIGHT ก่อน
   

Download โน้ตเพลงงามแสงเดือนทำนองระนาดเอก

กลับหน้าหลัก กลับหน้าทางเพลง