กลับหน้าโน้ตเพลงไทยเดิม

แขกสาหร่าย สองชั้น
ท่อน๓

 ให้ตีพร้อมครู ท่อนที่ ๓ ทั้งท่อน