กลับหน้าโน้ตเพลงไทยเดิม

แขกสาหร่าย สองชั้น
ท่อน๒

ให้ตีพร้อมครู ท่อนที่ ๒ ทั้งท่อน