กลับหน้าโน้ตเพลงไทยเดิม

แขกสาหร่าย สองชั้น
ท่อน๑

ให้ตีพร้อมครู ท่อนที่ ๑ ทั้งท่อน