ยินดีต้อนรับสู่การเรียนแบบ e-Learning วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลับหน้าหลัก

เรื่องที่๑
ประวัติดนตรีไทย
เรื่องที่ ๒
วิวัฒนาการดนตรีไทย
สมัยสุโขทัย
เรื่องที่ ๓
วิวัฒนาการดนตรีไทย
สมัยอยุธยา
เรื่องที่ ๔
วิวัฒนาการดนตรีไทย
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
ร.๑ - ร.๓
แนวคิดที่ ๑ หลักฐานจากศิลาจารึก วิวัฒนาการ สมัยอยุธยา วิวัฒนาการสมัยกรุงธนบุรี
แนวคิดที่ ๒ เครื่องดนตรีในสมัยสุโขทัย   สมัยรัชกาลที่ ๑
  วงดนตรีในสมัยสุโขทัย   สมัยรัชกาลที่ ๒
  เพลงไทยเดิมในสมัยสุโขทัย   สมัยรัชกาลที่ ๓
     
       
เรื่องที่๕
วิวัฒนาการดนตรีไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ร.๔ - ร.๕
เรื่องที่ ๖
วิวัฒนาการดนตรีไทย
สมัยรัตนโกสินทร์
ร.๖ - ร.๙