ประเภทของรายวิชา:


ติวสอบO-net .m.3ชุด1
Teacher: chinora pananont
ข้อสอบชุดที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๔ รายวิชา
  • ทัศนศิลป์
  • ดนตรีสากล
  • ดนตรีไทย
  • นาฏศิลป์ไทย